Vision and Mission

»मंडळाची उद्दीष्ट्ये व ध्येये (Vision & Mission) –

 1. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षामंडळामार्फत राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील विविध कामांसाठी लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे आणि त्यासाठी युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन सक्षम बनविणे. तसेच कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देऊन उत्पादन व इतर सेवाक्षेत्रामध्ये स्वयंरोजगार करण्यासाठी सक्षम बनविणे, कामगारांना योजनाबद्ध प्रशिक्षण देऊन औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा, गुणवत्ता व उत्पादन वाढविणे या उद्दिष्टांसाठी राज्यातील विविध संस्थांमधून व्यवसाय शिक्षण सुरु आहेत.
 2. राज्यातील विविध भागातील खेडयापाडयातील गोरगरीब विद्यार्थी मंडळाच्या मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करतात आणि प्रशिक्षण पूर्ण झालेले विद्यार्थी मंडळामार्फत घेण्यात येणा-या परीक्षेसाठी बसतात. जे विद्यार्थी परीक्षेस उत्तीर्ण होतात त्यांना शासनाचेवतीने मंडळामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येत असते. मंडळाचे अभ्यासक्रम हे रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना देणेचे दृष्टीने विशेष करुन शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरतात.
 3. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही एजन्सीद्वारे किंवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या सहकार्याने किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाच्या आवश्यकतांनुसार विविध क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळामधील फरक ओळखून त्यानुसार
  अभ्यासक्रमांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे;
 4. कौशल्य विकासासाठी सेक्टर स्किल कौन्सिल, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ऑक्युपेशनल स्टँडर्ड्स (ओएस) आणि प्रत्येक क्षेत्रातील कार्यक्षमता मानदंड निश्चित करण्यासाठी उद्योग असोसिएशन इत्यादीपैकी बाह्य यंत्रणांची नेमणूक करणे;
 5. नोकरीसाठी आवश्यक विशिष्ट पात्रता आणि विविध प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना सक्षम करणे याकरीता विविध एजन्सीसमवेत सामंजस्य करार करणे. रोजगार किंवा स्वयंरोजगार सहज उपलब्ध होणेचे दृष्टीने राष्ट्रीय स्तरावरून किंवा राज्य सरकारद्वारे निश्चित केल्याप्रमाणे
  मूल्यांकनास समान अभ्यासक्रम राबविणे;
 6. उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्याची पूतर्ता करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यासक्रम विकसित करणे आणि / किंवा सुधारित करणे;
 7. भागधारकांकडून मान्यता मिळावी यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर मंडळाच्या मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांची नावे राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणे;
 8. पर्यवेक्षण, देखरेख, नियमन आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता शिक्षण उपक्रमांच्या विकासासाठी योगदान देणे; अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेणे किंवा रद्द करणे, अभ्यासक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र अदा करणे
 9. सूचना, प्रशिक्षण, संशोधन, विकास आणि विस्ताराद्वारे आणि मंडळाला योग्य वाटेल अशा इतर मार्गांनी व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता शिक्षणाच्या विकासासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि संधी उपलब्ध करणे;
 10. समाजाच्या उन्नतीसाठी तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता शिक्षणातील ज्ञान आणि कौशल्याच्या प्रगतीसाठी; व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, ज्ञान आणि कौशल्याचा प्रसार आणि प्रगती करणे आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता शिक्षणातील व्यावसायिक
  शिक्षण आणि प्रशिक्षणात होणारी प्रगतीमुळे झालेल्या लाभांबाबत व्यापक जागरूकता आणणे;
 11. शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रमांमध्ये आधुनिक कौशल्याचे संशोधन करणे, उद्योगक्षेत्र आणि शासन यांच्यातील दुवा / मध्यस्थी केंद्र म्हणून काम करणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकतेला/स्वयंरोजरागाला चालना देणे;
 12. व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता शिक्षणाच्या सुविधांच्या समान वितरणास प्रोत्साहन देणे तसेच आधुनिक शिक्षण संप्रेषण माध्यम आणि तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणासह व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि
  उद्योजकता शिक्षणाचे जाळे विकसित करणे;
 13. कार्यक्षम आणि प्रतिसाद देणारी प्रशासन, वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि अध्यापन, संशोधन आणि विस्तार संस्था विकसित करणे;
 14. शैक्षणिक, कौशल्य आणि संबंधित कार्यक्रम हाती घेऊन आर्थिक आत्मनिर्भरता निर्माण करणे;
 15. वेगवेगळ्या राज्य अधिकारी व संस्था यांच्यात सुसंवाद आणि समन्वयाला चालना देणे;
 16. विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व शैक्षणिक आणि इतर प्रकरणांमध्ये एकमेव मार्गदर्शक निकष म्हणून स्पर्धात्मक गुणवत्ता आणि उत्कृष्टतेस प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न करणे;
 17. एकसमान अभ्यासक्रम किंवा त्या अभ्यासक्रमांचा कालावधी, मूल्यांकन कार्यपद्धती व मानके व प्रमाणपत्र यासाठी आवश्यक प्रोटोकॉल स्थापन करणे, प्रशिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा आणि प्रशिक्षकांची पात्रता इत्यादींची शिफारस करणे, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे आयोजन करणे.
 18. अभ्यासक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आणि आवश्यक शिक्षणाची साधने विकसित करण्यासाठी आणि शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्यासाठी योजना आखणे;
 19. शैक्षणिक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे व राबविणे, अध्यापन व संशोधन करणे;
 20. व्यावसायिक शिक्षणातील सूचना, अध्यापन आणि प्रशिक्षण प्रदान करणे आणि संशोधन आणि नवकल्पनांची तरतूद करणे;
 21. व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता शिक्षणात मजबुतीकरण आणि नवकल्पनांसाठी उत्कृष्टता केंद्रे तयार करणे;
 22. व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता शिक्षण कार्यक्रम, नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रात नवीन मार्गांनी अभ्यासक्रम सुरू करणे;
 23. शैक्षणिक स्तर वाढविण्यासाठी सल्ला मसलत, संलग्नीकरण आणि समर्थन सेवा प्रदान करणे आणि घेणे, त्यात बाहेरील किंवा देशाबाहेरील संस्था, परीक्षा मंडळे, विद्यापीठे, शासकीय शैक्षणिक संस्था, संचालक आणि सरकारी विभाग इत्यादींचा समावेश आहे.
 24. भारतात सुरुवातीच्या काळापासूनच उद्योग जोडणी मजबूत करण्याची नितांत गरज आहे. नोकरीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणेसाठी किमान तासांची खात्री करण्यासाठी एनएसक्यूएफप्रमाणे अभ्यासक्रम, शिक्षण पध्दती आणि उद्योगक्षेत्राचा सहभाग अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे महत्त्वाकांक्षी मूल्य सुधारण्यासाठी उद्योग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळामार्फत नियमितपणे उद्योगक्षेत्रातील आवश्यक कौशल्याचा अभ्यास देखील केला जाऊ शकतो, ज्याद्वारे उद्योगक्षेत्रातील आवश्यकतेप्रमाणे अभ्यासक्रमात बदल करणे;
 25. औद्योगिक क्षेत्रातील बदलामुळे प्रशिक्षणात निपुणता आवश्यक असल्याने सदर बदल समजण्यासाठी नियमित अंतराने शिक्षकांना आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेणेदेखिल आवश्यक आहे. सदर कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास
  परीक्षा मंडळामार्फत घेणे;